BREADCRUMS CHUẨN RDFA

Rate this post

Breadcrums là cái này:

breadcrums2

Nó sẽ giúp kết quả tìm kiểm của bạn trên Google có dạng thế này:

breadcrums

Thay vì 1 đường link dài ngoằng, Breadcrums giúp bạn có được cách hiện thị đẹp hơn với người dùng, như ví dụ trên, thì người dùng còn click được cả vào chữ “bệnh trĩ“.

Cách tạo Breadcrums trên WordPress

Muốn làm được như trên, HTML của bạn phải có dạng như sau:

[code]<div xmlns:v=”http://rdf.data-vocabulary.org/#” class=”seobreadcrumbs”>
<span typeof=”v:Breadcrumb”>
<a rel=”v:url” property=”v:title” href=”http://pridio.com”>Đường link trang chủ</a>
</span>
&rsaquo;
<span typeof=”v:Breadcrumb”>
<a rel=”v:url” property=”v:title” href=”http://pridio.com/kien-thuc-seo/” >Đường link thư mục(thêm thư mục con nếu có)</a>
</span>
</div>[/code]

Bạn có thể cài plugin, tuy nhiên nếu không thích cài plugin có thể dùng cách của tôi.
B1: Thêm đoạn mã sau vào function.php:

[php]
//Pridio breadcrumbs
if ( ! function_exists( ‘pridiobreadcrumbs’ ) ) :
function pridiobreadcrumbs() {
$separator = ‘&rsaquo;’;
$home = ‘Home’;
echo ‘<div xmlns:v=”http://rdf.data-vocabulary.org/#” class=”seobreadcrumbs”>’;
global $post;
echo ‘ <span typeof=”v:Breadcrumb”>
<a rel=”v:url” property=”v:title” href=”http://pridio.com”>Home</a>
</span> ‘;
$category = get_the_category();
if ($category) {
foreach($category as $category) {
echo $separator . “<span typeof=\”v:Breadcrumb\”>
<a rel=\”v:url\” property=\”v:title\” href=\””.get_category_link($category->term_id).”\” >$category->name</a>
</span>”;
}
}
echo ‘</div>’;
}
endif;
// end pridiobreadcrumbs()
[/php]

Dành cho các bạn không biết code: Copy vào trước dòng ?> của file function.php nha.
Sau đó các bạn thêm đoạn code gọi hàm breadcrums trên vào single.php:

[php]<?php seobreadcrumbs(); ?>[/php]

Giờ công việc của bạn là Ping cho Google Index lại trang của mình.

Tác dụng Breadcrums

Thứ nhất, điều hướng người dùng để họ biết đang ở đâu trong website.

Thứ hai, hiển thị đẹp hơn trong kết quả tìm kiếm.

Thứ ba, thêm link và trang chủ và thư mục, có một chút ít tác dụng trong SEO.

Nguồn: Pridio.com

Đặt mua

Scroll to Top