[porto_block name="head-blog"]
Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính và các bước thực hiện

Posted by: ATPMedia Category: Tin tức Post Date: 25/05/2022 445 Lượt view

Dịch vụ làm báo cáo tài chính được các công ty chuyên mở ra cho các công ty, doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Vì vậy, dịch vụ làm báo cáo tài chính thường niên ngày càng phát triển. Để hiểu rõ hơn khi nào nên thuê dịch vụ lập báo cáo tài chính, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

1. Các bước thực hiện dịch vụ làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hoàn chỉnh khi chúng chứa thông tin đầy đủ về một công ty, bao gồm:

Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập, thu nhập khác; chi phí sản xuất kinh doanh và các chi phí khác; lãi, lỗ, phân bổ kết quả kinh doanh và các luồng tiền

Ghi chú về tài khoản hàng năm; thông tin chi tiết được yêu cầu trong thuyết minh này để giải thích thêm về các khoản mục có trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Cần có bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vì vậy, trong quy trình lập báo cáo tài chính; điều đầu tiên cần làm  là nắm rõ những thông tin cần thiết; để có được báo cáo đầy đủ nhất có thể.

Phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Việc lập báo cáo tài chính là một hoạt động phải được thực hiện bởi các công ty và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chính phủ có liên quan. Khi công ty không nộp báo cáo tài chính đúng hạn hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính, tùy trường hợp, các công ty sẽ phải đối mặt với các hình phạt khác nhau.

=> Xem thêm: Dịch vụ kế toán, báo cáo tài chính trọn gói

2. Trường hợp vi phạm các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính:

Lập đúng các báo cáo tài chính với nội dung không đầy đủ hoặc không đúng hình thức. Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán: sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Lập báo cáo tài chính không đúng theo yêu cầu. Sử dụng bất kỳ mẫu báo cáo tài chính nào khác theo các nguyên tắc, chế độ kế toán, trừ trường hợp được Bộ Tài chính chấp thuận: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Không lập báo cáo tài chính theo yêu cầu; Lập báo cáo tài chính không khớp với số liệu trên sổ sách và tài liệu kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ các chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thương lượng hoặc ép buộc làm sai lệch báo cáo tài chính, làm sai lệch số liệu trong báo cáo tài chính mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cố ý chấp nhận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận số liệu, thông tin kế toán sai sự thật mà chưa đến mức truy tố: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính và các bước thực hiện

3. Trường hợp vi phạm các quy định về trình bày và công bố báo cáo tài chính:

Nộp báo cáo tài chính với thời hạn chậm hơn 3 tháng cho các cơ quan có thẩm quyền so với thời hạn quy định. Công bố báo cáo tài chính quá thời hạn quy định dưới 03 tháng: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Công bố báo cáo tài chính không đầy đủ theo yêu cầu. Nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần báo cáo kiểm toán kèm theo nếu pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính. Nộp báo cáo tài chính chậm hơn 3 tháng so với thời hạn yêu cầu cho các cơ quan chính phủ có liên quan. Công bố báo cáo tài chính khi chưa có báo cáo kiểm toán đối với  trường hợp pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính. Công bố báo cáo tài chính chậm quá thời hạn quy định từ 03 tháng trở lên: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thông tin và dữ liệu không chính xác trong các tài khoản công khai hàng năm. Cung cấp và thuyết minh báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam với số lượng không đồng nhất trong  kỳ kế toán: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Không nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan chính phủ thích hợp; Không công bố báo cáo tài chính theo quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trên đây là các thông tin về những công việc mà dịch vụ báo cáo tài chính sẽ thực hiện. Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình của dịch vụ. Đây được xem là dịch vụ tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ vì vừa tiết kiệm được thời gian vừa tránh được những rủi ro khi báo cáo tài chính. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ, hãy tham khảo các công ty chuyên dịch vụ kế toán uy tín nhé

Share this post


[porto_block name="call-action-blog"]
[elementor-template id="6510"]

    Quý khách vui lòng để lại thông tin

    Đặt mua