LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GOOGLE WEBMASTERS TOOLS

Rate this post

Cài đặt

Mục tiêu về địa lý – Nếu một trang web xác định mục tiêu người dùng ở một vị trí cụ thể, người quản trị web có thể cung cấp cho các thông tin Google giúp xác định trang web đó sẽ xuất hiện như  thế nào trong kết quả tìm kiếm quốc gia cụ thể , và cũng cải thiện kết quả tìm kiếm Google với các truy vấn địa lý.

Dịch vụ SEO

Domain được ưa thích

Tên miền được ưa thích là một trong những yếu tố mà người quản trị trang web muốn sử dụng để chỉ mục trang web của họ. Nếu người quản trị trang web chỉ định một tên miền ưa thích là http://www.example.com và Google tìm thấy một liên kết đến trang web đó được định dạng là http://example.com, Google sẽ coi link đó chỉ tới trang http:/ /www.example.com.

Tìm kiếm Hình ảnh

Nếu người quản trị trang web lựa chọn mở rộng sang tìm kiếm hình ảnh, Google có thể sử dụng các công cụ như Google Image Labeler để kết hợp các hình ảnh trong trang web của họ với các nhãn giúp cải thiện các chỉ mục và chất lượng tìm kiếm những hình ảnh.

Tỷ lệ thu thập- crawl rate

Tỷ lệ thu thập dữ liệu ảnh hưởng đến tốc độ của các yêu cầu của Googlebot trong quá trình thu thập dữ liệu. Nó không tác động đến tần suất Googlebot thu thập dữ liệu ở một trang web nhất định. Google quyết định tỷ lệ đó dựa trên số lượng các trang trên một website.

Thống kê

Các thống kê này là một cánh cửa cho biết Google nhìn nhận một trang web nhất định. Cụ thể, nó xác định các truy vấn tìm kiếm hàng đầu, thu thập dữ liệu các số liệu thống kê, số liệu subscriber, chỉ số Index

Liên kết dữ liệu

Phần này cung cấp các chi tiết về links. Cụ thể, nó vạch ra các liên kết bên ngoài (external links), liên kết nội bộ (internal links) và liên kết trang web (sitelinks). Sitelinks là liên kết đôi khi xuất hiện phía dưới các trang web khi chúng được sử dụng cho một truy vấn cụ thể.

Sitemaps

Đây là giao diện để trình bày và quản lý sitemaps trực tiếp với Google.

Chẩn đoán

Thu thập thông tin Web – thu thập thông tin web giúp nhận ra các vấn đề Google

bot gặp phải khi nó thu thập dữ liệu một trang web nhất định. Cụ thể, nó sẽ liệt kê các lỗi của Sitemaps, HTTP, nofollowed URLs, URL bị hạn chế bởi robots.txt và URL time out.
Thu thập thông tin di động

Xác định vấn đề với các phiên bản di động của trang web.
Phân tích nội dung

Phân tích này xác định các yếu tố HTML không thân thiện với bộ máy tìm kiếm. Cụ thể, nó sẽ liệt kê các vấn đề của meta description, thẻ title và nội dung không được lập chỉ mục.

Nguồn Pridio.com

Đặt mua

Scroll to Top