[porto_block name="head-blog"]

Phần 1: Học quảng cáo Facebook Online – Hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp

Posted by: ATPMedia Category: Tin tức Post Date: 02/01/2019 1,354 Lượt view

Hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp

Nội dung khóa học:

 • Tạo tài khoản Business Manager (BM)
 • Chiến dịch – Nhóm – Quảng cáo
 • Các đối tượng quảng cáo Facebook
 • Quy trình Setup một chiến dịch quảng cáo
 • Thủ thuật khi chạy quảng cáo Facebook
 • Cơ chế phân phối của quảng cáo Facebook
 • Các câu hỏi thường gặp

1. Tạo tài khoản doanh nghiệp

Theo cập nhật mới nhất của Facebook từ 1.11.2018

– Facebook yêu cầu các tài khoản quảng cáo cá nhân cần phải lên trình quản lý doanh nghiệp (BM) để có thể tiếp tục hoạt động quảng cáo. Vì vậy để chạy quảng cáo Facebook, bạn cần tạo tài khoản BM

Bước 1: Tạo tài khoản Business Manager

Truy cập điền thông tin doanh nghiệp vào tài khoản

quản lý doanh nghiệp

Bước 2: Điền địa chỉ kinh doanh vào thông tin liên hệ

quản lý doanh nghiệp 2

Bước 3: Xác nhận email đăng ký doanh nghiệp

Các tài sản của BM gồm:

 • Thành viên của doanh nghiệp
 • Tài khoản quảng cáo
 • Các Trang (Fanpage)
 • Đối tượng quảng cáo

a. Thêm thành viên vào doanh nghiệp

Khi thêm thành viên vào doanh nghiệp, tài khoản đó sẽ được set các quyền có thể:

 • Quản lý tài khoản quảng cáo
 • Quản lý các Fanpage
 • Các tài sản khác,…

Để thêm thành viên vào DN như sau:

 • Truy cập Business.facebook.com/settings
 • Tab Người dùng chọn Thêm thành viên
 • Nhập Email Facebook của Thành viên đó
 • Chỉ định các tài sản cho thành viên đó quản lý

b. Thêm trang (Fanpage vào doanh nghiệp)

Khi thêm Fanpage vào doanh nghiệp, các thành viên và tài khoản quảng cáo có thể quản lý các hoạt động của Fanpage này

Để thêm Fanpage vào DN như sau:

 • Truy cập Business.facebook.com/settings (Còn gọi là cài đặt cho doanh nghiệp)
 • Tài khoản – Trang
 • Thêm Trang bằng 3 cách

3 cách để thêm Trang

 • Nhập URL Trang đã có
 • Yêu cầu vào trang thuộc BM khác
 • Tạo Trang mới

c. Thêm tài khoản quảng cáo cho Doanh nghiệp

Khi thêm tài khoản quảng cáo vào doanh nghiệp, các tài khoản này sẽ được:

 • Quản lý bởi nhiều thành viên trong doanh nghiệp
 • Được cấp quyền để chạy quảng cáo trên các Fanpage

Để thêm tài khoản quảng cáo cho DN như sau:

 • Vào cài đặt cho doanh nghiệp
 • Tài khoản – Tài khoản quảng cáo
 • Thêm TKQC bằng 3 cách

3 cách thêm tài khoản quảng cáo cho DN:

 • Thêm từ TKQC có sẵn (Nhập ID)
 • Thêm TKQC thuộc doanh nghiệp khác (nhập ID)
 • Tự tạo TKQC mới cho DN

d. Thêm quyền cho các tài khoản:

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt như sau:

 • Thành viên có thể quản lý TKQC, Fanpage nào
 • TKQC được thành viên nào quản lý, quản lý cho Page nào
 • Fanpage được thành viên nào quản lý, đã có TKQC nào

Bạn có thể tham khảo: Học quảng cáo Facebook Online – phần 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


[porto_block name="call-action-blog"]
[elementor-template id="6510"]

  Quý khách vui lòng để lại thông tin

  Đặt mua