Rate this post

2. Khái niệm Chiến dịch –  Nhóm – Quảng cáo

a. Chiến dịch là gì?

Chiến dịch là mục tiêu quảng cáo của bạn

 • Tăng nhận thức về thương hiệu
 • Tăng tương tác với thương hiệu
 • Tăng chuyển đổi với thương hiệu

Ứng với  mỗi mục tiêu chiến dịch, ta sẽ có những  hình thức quảng cáo khác nhau.

Mục tiêu tiếp thị của bạn là gì?

Nhận thức: Tiếp cận thương hiệu, thương hiệu mới

Cân nhắc: Đã biết thương hiệu và tìm hiểu, để lại bình luận, tìm kiếm thêm thông tin, truy cập vào Website, cài đặt ứng dụng,…

b. Nhóm quảng cáo là gì?

Nhóm quảng cáo là đối tượng khách hàng (còn gọi là target) mà bạn muốn quảng cáo tới thương hiệu

Nhóm quảng cáo bao gồm:

 • Đối tượng quảng cáo
 • Vị trí quảng cáo
 • Ngân sách quảng cáo

Cài đặt đối tượng quảng cáo theo vị trí, tuổi, giới tính, ngôn ngữ, đối tượng tùy chỉnh

Cài đặt vị trí quảng cáo:

 • Facebook
 • Instagram
 • Mạng liên kết của Facebook
 • Trong tin nhắn

Cài đặt ngân sách quảng cáo:

 • Ngân sách ngày/ trọn đời
 • Lịch chạy quảng cáo
 • Tối ưu phân phối

c. Bài quảng cáo là gì?

Bài quảng cáo  chính là bài viết (thông điệp) mà bạn muốn quảng cáo  đến đối tượng khách hàng trên Facebook. Để chọn được bài quảng cáo phải chọn được Fanpage muốn quảng cáo tới. Sau đó sẽ hiển thị các bài viết và chọn bài để quảng cáo có sẵn trên Fanpage

Những cách tạo bài quảng cáo trên facebook

 • Tạo quảng cáo trong cài đặt Fanpage
 • Tạo quảng cáo trong trình quản lý doanh nghiệp
 • Tạo quảng cáo ngay trên bài viết

Test A/B Target: Test cùng nội dung quảng cáo nhưng cho nhiều nhóm target, nhóm quảng cáo khác nhau.

Test A/B Content: Chỉ xác định một target duy nhất

3. Các đối tượng quảng cáo Facebook

Có 3 đối tượng quảng cáo Facebook

 • Nhân khẩu học
 • Đối tượng tùy chỉnh
 • Đối tượng tương tự

a. Target theo nhân khẩu học

Target theo nhân khẩu học: Là target dựa trên thông tin của người dùng Facebook như:

 • Sở thích
 • Hành vi
 • Giới tính
 • Ngôn ngữ

Để có thể chạy quảng cáo đúng khách hàng, chúng ta tất nhiên  phải có chân dung khách hàng mục tiêu có thể vẽ note ra giấy, sản phẩm của mình phù hợp với khách hàng nào

b. Target theo đối tượng tùy chỉnh

Đối tượng tùy chỉnh là danh sách khách hàng mà bạn có sẵn như:

Email khách hàng

Số điện thoại

Tương tác với Fanpage

Truy cập Website

c. Target đối tượng tương tự

Đối tượng tương tự là tệp nhân bản từ một đối tượng gốc mà mình có.

Để tạo đối tượng quảng cáo ở phần Đối tượng  trên trình Quản lý doanh nghiệp

Phần 1: Học quảng cáo Facebook Online – hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Cẩm nang kinh doanh hay cho người mới bắt đầu

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ BỘ PHẦN MỀM MARKETING

7 ngày trải nghiệm bộ phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng hiệu quả hoàn toàn miễn phí.

CÔNG TY TNHH ATP SOFTWARE

CÔNG TY TNHH ATP SOFTWARE

Đặt mua