[porto_block name="head-blog"]

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản trị

Posted by: ATPMedia Category: Kiến Thức Kinh doanh, Khởi nghiệp kinh doanh Post Date: 20/02/2019 970 Lượt view

Từ điển Tiếng Việt giải thích lãnh đạo là đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện, còn quản trị là tổ chức và điều khiển hoạt động theo các yêu cầu đã đề ra.

Share this post


[porto_block name="call-action-blog"]
[elementor-template id="6510"]

    Quý khách vui lòng để lại thông tin

    Đặt mua